Rechtsvragen helpt u graag om uw bedrijf privacyproof te maken. Dit biedt Rechtsvragen:

  • Privacy Impact Assessment: we bekijken samen welke persoonsgegevens u verwerkt en wat er moet gebeuren om te voldoen aan de AVG;
  • Datalek: hoe te handelen bij een datalek;
  • Privacyverklaring: informeer betrokkenen op de juiste manier;
  • Register van verwerkingsactiviteiten: voldoen aan uw verantwoordingsplicht.

Verder kan Rechtsvragen u ook helpen met het opstellen van Algemene Voorwaarden.

Even overleggen? Bel of mail!